ورژن

زیتون با مغز هالوپینو

زیتون شور با مغز هالوپینو

روش سنتی و طبیعی شیرین‌کردن زیتون از قدیم با گرفتن تلخی زیتون به وسیله آب و نمک بوده است. در این روش طعم تلخی زیتون کاملا از بین نمی‌رود و مزه تلخ در حد کم که مطلوب ذایقه مردم ایران است، باقی می‌ماند. این روش به علت عدم مصرف مواد شیمیایی طرفداران زیادی دارد. زیرا هم منافعی برای عامل تلخی زیتون در معالجه بعضی از بیماری‌ها ثابت شده است

روش سنتی و طبیعی شیرین‌کردن زیتون از قدیم با گرفتن تلخی زیتون به وسیله آب و نمک بوده است. در این روش طعم تلخی زیتون کاملا از بین نمی‌رود و مزه تلخ در حد کم که مطلوب ذایقه مردم ایران است، باقی می‌ماند. این روش به علت عدم مصرف مواد شیمیایی طرفداران زیادی دارد. زیرا هم منافعی برای عامل تلخی زیتون در معالجه بعضی از بیماری‌ها ثابت شده است

زیتون کنسروی
اسکرول به بالا