زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ یکی از غذاهای مجلسی و اصیل ایرانی است.