بورک گوشت و قارچ

بورک انواع مختلفی دارد. معروف‌ترین آن ها بورک سبزیجات و بورک گوشت است.