شامی کباب

شامی کبابی یک غذای اصیل شمالی است و طرز تهیه آن شبیه کتلت است.