مرغ سوخاری و نان مخصوص

کی مرغ سوخاری برشته شده رو با سس مخصوص دوست نداره؟ در این دستور پخت یک فرمول جدید برای پخت مرغ سوخاری با نون مخصوص آمریکایی رو یاد میگیرید.