هویج پلو

هویج پلو یک غذای اصیل ایرانی است که اصالت آن به شیراز باز می گردد.